System integracji systemów CRM z Microsoft AD

Firma nasza realizowała w roku 2012-2013 projekt SyncHmsAd służący integracji systemu HMS Solution oraz usług katalogowy Active Directory, opartych o serwerze Microsoft Windows Server 2008. Projekt powstał w uzgodnieniu z firmą realizująca system HMS Solution. Celem projektu jest zintegrowanie informacji zawartych w systemie HMS Solution, obejmujących dane pracowników i studentów, z usługa katalogowymi. Baza usług katalogowych firmy Microsoft (Active Directory) umożliwia:

 • Weryfikacji tożsamości przy logowaniu się do sieci uczelni zarówno przez pracowników jak i studentów
 • Umożliwienie ujednolicenia sposobu logowania się do systemów informatycznych uczelni takich jak: system bibliograficzny, intranet, system obsługi pensum dydaktycznego oraz system pomocy dla użytkowników
 • Umożliwienie ujednolicenia bazy autoryzacyjnej dla systemu poczty elektronicznej i systemu HMS Solution
 • Jest platformą pozwalającą na wdrożenie zarządzania wszystkich komputerów wykorzystywanych przez uczelnię. Zarządzanie umożliwia automatyczne instalowanie systemu operacyjnego, wdrażanie ograniczeń oraz zdalne zarządzanie zasobami komputerów.

Prezentowane rozwiązanie obejmuje stworzenie dwóch komponentów: usługi systemu Windows (HmsAdWs) oraz panelu monitorującego (HmsAdMonitor), jako aplikacji sytemu Windows. Usługa HmsAdWs synchronizuje dane, znajdujące się w systemie HMS Solution oraz danych w bazie Active Directory. Systemem źródłowym jest system HMS Solution. Wszelkie dane wprowadzone w tym systemie (również hasła) mogą być replikowane do bazy Active Directory. Proces synchronizacji odbywa się automatycznie we wskazanych interwałach czasowych. Drugi komponent, HmsAdMonitor, umożliwia monitorowanie usługi oraz określanie parametrów konfiguracyjnych całego projektu. Główne cechy procesu synchronizacji:

 • Synchronizacji „zerowa” – wczytanie do Active Directory stanu początkowego systemu HMS Solution. Proces ten może być wykonywany wielokrotnie dla dowolnego zakresu kont użytkowników w dowolnym momencie czasowym.
 • Synchronizacja przyrostowa – synchronizacja danych z Active Directory tylko zmienionych atrybutów w systemie HMS Solution dla wybranych lub wszystkich użytkowników od wskazanego punktu czasowego.
 • Przypisywanie użytkowników w bazie Active Directory do określonych grup użytkowników związanych z kierunkami i tokami studiów.
 • Szeroki zakres synchronizowanych atrybutów: konto logowania, dane osobowe, dane o studentach, dane o pracownikach, słowniki oraz hasła. Istnieje możliwość określenia zbioru synchronizowanych atrybutów.
 • Automatyczna aktualizacja słowników z systemu HMS Solution, umożliwiające analizę pobieranych danych.
 • Minimalne opóźnienia w procesie synchronizacji.
 • Bezpieczny proces synchronizacji. Wrażliwe dane są przesyłane i zapisywane w sposób szyfrowany algorytmem AES.
 • Elastyczny sposób zapisu atrybutów do Active Directory
 • Zapisywana jest pełna historia realizacji procesów synchronizacyjnych w dzienniku programu.
 • W pełni konfigurowane mechanizmy połączeń do baz danych i Active Directory.
 • Zintegrowane narzędzia związane z zarządzaniem usługą Active Directory.
 • Bezobsługowa praca wykorzystująca funkcjonalność usług systemu Windows.
 • W pełni konfigurowalne parametry działania usługi i monitora czasu rzeczywistego.
 • Powiadamianie o sytuacjach krytycznych przy pomocy poczty elektronicznej dla określonych odbiorców zdefiniowanych w parametrach konfiguracyjnych programu.
 • W przypadku wymaganej innej funkcjonalności istnieje możliwość rozbudowy programu.

Wybrane zrzuty ekranowe programów

 • Pełne możliwości konfiguracyjne, zarówno dotyczące usługi, jak i wszystkich elementów aplikacji.

 • Monitor czasu rzeczywistego dzialania procesów synchronizacji. Bardzo łatwa analiza zdarzeń.

 • Szczegółowa informacja o realizacji zadań w dowolnym okresie czasu.